Ελληνικό Ινστιτούτο Walking-In-Your-Shoes

 

 

Το ελληνικό Ινστιτούτο Walking-In-Your-Shoes είναι η επίσημη εκπροσώπηση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου και ο τοπικός κεντρικός φορέας της μεθόδου στη χώρα. Φροντίζει, ώστε να τηρούνται και να διασφαλίζονται η ποιότητα, η σοβαρότητα, η εμπιστοσύνη και κανονισμοί του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου. Είναι ο κεντρικός φορέας πληροφοριών και ενημέρωσης, όπου μπορεί κανείς να βρει τις εκδηλώσεις και τις υπηρεσίες που προσφέρονται, όπου υπάρχουν καταχωρημένοι οι πιστοποιημένοι συντονιστές – οι πιστοποιημένες συντονίστριες και όπου οι ενδιαφερόμενοι και οι συμμετέχοντες μπορούν να ανατρέξουν και να βρουν εύκολα πληροφορίες. Καθήκον του είναι να κάνει ευρέως γνωστή τη μέθοδο και την εφαρμογή της, η δικτύωση των συντονιστών που την εξασκούν, η εμβάθυνση και η ανταλλαγή εμπειριών και πληροφοριών καθώς και η υποστήριξη μέσα από ένα τηλεφωνικό κέντρο. Τέλος φροντίζει για τυχόν καταγγελίες, που γίνονται για συντονιστές – συντονίστριες.

 

Walking-In-Your-Shoes

Γιώργος Νάσιος 

Adresse: Kononos 69 -71, Pangrati, 11633 Athen

Telefonnumer: +30 6979 22 33 29

 

Διεύθυνση: Κόνωνος 69 -71, Παγκράτι, 11633 Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 6979 22 33 29